Logo Chi Centre

healing

healing

Helen: maak contact met de ander en heel vervolgens jezelf

Fire Dragon

Healing of helen is in eerste instantie heel-maken; zien hoe het nu hier is, zonder uit te sluiten of om te vormen.

Healing is een onderdeel van Zhineng Qigong en wordt gebruikt voor het verminderen en doen verdwijnen van klachten, aandoeningen en ziektes. Healing gebeurt door beweging, affirmaties en visualisaties, aanraking en het overbrengen van chi.

Zoals voor iedere vorm van behandeling ten behoeve van gezondheid en welbevinden, zijn er bepaalde aspecten belangrijk bij healing zoals dat in Zhineng wordt toegepast:

-1- Omstandigheden (relatie tussen betrokkenen, sfeer, vertrouwen enz.)
-2- Mindset (positief, hoopvol, met vertrouwen in eigen competentie)
-3- Methoden en technieken (bij Zhineng de bewegingen, de visualisaties en affirmaties en het gebruik van het chiveld)

Deze drie aspecten zijn onmogelijk los te koppelen van elkaar en er wordt in Zhineng ook geen poging gedaan deze aspecten los te maken. Ze worden juist als één geheel gebruikt om zo een effect te krijgen dat groter is dan de som der delen.

Zhineng heling is minder zweverig dan het wellicht lijkt. Healing wordt namelijk gemaakt met 'ingrediënten' die moeilijk concreet te maken zijn. Toch is Zhineng gebaseerd op wat we heden ten dage weten over het effect van bovengenoemde helende aspecten van menselijk zijn. Uit overvloedig psychologisch onderzoek naar de effectiviteit van psychotherapie blijkt steeds weer dat de relatie tussen 'behandelaar' en 'cliënt' erg belangrijk is voor de uitkomst van de therapie.

Nog sterker echter bepaalt de 'mindset' van de cliënt die uitkomst en pas op de laatste plaats bepaalt de gebruikte behandelmethode het effect.

Hypnotherapie en het daaruit voortgekomen NLP, geven tal van handvatten om je mindset gunstig te beïnvloeden. Vervolgens kun je via visualisaties en affirmaties die mindset gebruiken om je lichamelijke toestand gunstig te beïnvloeden.

Eén aspect van Zhineng healing verdient extra aandacht: het chiveld. Door met een groep personen een chiveld te creëren heb je een zeer sterke invloed op de mindset van de betrokkenen, op de omstandigheden en direct op de energie die in en om ons heen is. Modern onderzoek geeft steeds meer aanwijzingen voor het bestaan van dit chiveld (Zeropoint field, zie de 'links' onderaan deze pagina).

Hoewel het waarschijnlijk is dat veel vormen van healing, behandeling en training gebruik maken van het chiveld, is Zhineng waarschijnlijk de eerste methode waarin het chiveld ook expliciet wordt genoemd, opgeroepen en bewust gebruikt om heling te versterken.